Finnish Neuromodulation Society

FINNISH NEUROMODULATION SOCIETY

International Neuromodulation Society

YHDISTYS

Suomen Neuromodulaatioyhdistys ry – The Finnish Neuromodulation Society (FINS) perustettiin Ruovedellä 22.07.2011. Yhdistyksen alkuperäinen perustamiskokous oli Acapulcossa Meksikossa kansainvälisen neuromodulaatioyhdistyksen kongressissa 2009.

Yhdistys tukee neuromodulaatioalan koulutusta, tutkimusta ja kehityshankkeita Suomessa. Yhdistys koordinoi nettisivustoa www.neurom.fi, joka toimii alan informaatiokokanavana. Yhdistys kerää varoja toimintansa tukemiseen. Tilikausi on 1.9-31.8. Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen hallitus 1.9.2019-31.8.2020

Puheenjohtaja neurokirurgi Kari Sulkko
Sihteeri fysiatri, kipulääkäri Seppo Villanen
Rahastonhoitaja anestesialääkäri Markku Taittonen
Hallituksen jäsen fysiatri Jukka-Pekka Kouri
Hallituksen jäsen anestesialääkäri Pirkko Rautakorpi
Tilintarkastaja fysiatri Simo Järvinen
Tilintarkastaja anestesialääkäri Arto Hoikkanen

Tervetuloa mukaan toimintaan. Olemme vielä alkuvaiheessa mutta toiminta kehittyy koko ajan.