Finnish Neuromodulation Society

FINNISH NEUROMODULATION SOCIETY

International Neuromodulation Society

YHDISTYS

Suomalainen Neuromodulaatioyhdistys ry – The Finnish Neuromodulation Society (FINS) perustettiin Ruovedellä 22.07.2011. Yhdistyksen alkuperäinen perustamiskokous oli Acapulcossa Meksikossa kansainvälisen neuromodulaatioyhdistyksen kongressissa 2009.

Yhdistys tukee neuromodulaatioalan koulutusta, tutkimusta ja kehityshankkeita Suomessa. Yhdistys koordinoi nettisivustoa www.neurom.fi, joka toimii alan informaatiokokanavana. Yhdistys kerää varoja toimintansa tukemiseen. Tilikausi on 1.9-31.8. Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen hallitus 1.9.2019-31.8.2020

Puheenjohtajaneurokirurgi Kari Sulkko
Sihteerifysiatri, kipulääkäri Seppo Villanen
Rahastonhoitajaanestesialääkäri Markku Taittonen
Hallituksen jäsenfysiatri Jukka-Pekka Kouri
Hallituksen jäsenanestesialääkäri Pirkko Rautakorpi
Tilintarkastajafysiatri Simo Järvinen
Tilintarkastajaanestesialääkäri Arto Hoikkanen

Tervetuloa mukaan toimintaan. Olemme vielä alkuvaiheessa mutta toiminta kehittyy koko ajan.