Finnish Neuromodulation Society
International Neuromodulation Society Nordic Neuromodulation Society

YHDISTYS

Suomen Neuromodulaatioyhdistys ry – The Finnish Neuromodulation Society (FINS) perustettiin Ruovedellä 22.07.2011. Yhdistyksen alkuperäinen perustamiskokous oli Acapulcossa Meksikossa kansainvälisen neuromodulaatioyhdistyksen kongressissa 2009.

Yhdistyksen säännöt (PRH 9.11.2021)

Yhdistys tukee neuromodulaatioalan koulutusta, tutkimusta ja kehityshankkeita Suomessa. Yhdistys koordinoi nettisivustoa www.neurom.fi, joka toimii alan informaatiokokanavana. Yhdistys kerää varoja toimintansa tukemiseen. Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen hallitus 1.1.2022-31.12.2022

Puheenjohtaja neurokirurgi Kari Sulkko
Sihteeri fysiatri Seppo Villanen
Rahastonhoitaja anestesialääkäri Markku Taittonen
Hallituksen jäsen fysiatri Jukka-Pekka Kouri
Hallituksen jäsen anestesialääkäri Pirkko Rautakorpi
Tilintarkastaja fysiatri Simo Järvinen
Tilintarkastaja anestesialääkäri Arto Hoikkanen

Tervetuloa mukaan toimintaan!